משחק City 2 Explorers Volcano ילש יטיס וגל באינטרנט

                                  Lego City My City 2 Volcano Explorers קחשמ

City 2 Explorers Volcano ילש יטיס וגל (Lego City My City 2 Volcano Explorers):

.רהה תולגרמל הבורקה הביבסב םקוממה ,ןכוסמ רוזאב חלשיהל םיבדנתמ ךירצ ררועתה שעגה .לוחכ םישיבגה תא ףוסאל ,םכותל לופיל אל רהזיהל ,תחתור הבל לש םימגא םוקמ לכב .תינוכמה ירקוח ועסנו ,ילדה ךותל ספטל םיינקלוו םיעלס .םיבחרמו םיצח להנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות