משחק קוביות צבעוניות באינטרנט

                                  Ruder קחשמ

קוביות צבעוניות (Ruder):


אתה יורה באקדח על הקוביות. המטרה של המשחק - כל הקוביות הירוקות צריכות להגיע לקוביות הירוקות העיקריות, ואדום לאדומים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע