משחק Gears Cyber באינטרנט

                                  Cyber Gears קחשמ

Gears Cyber (Cyber Gears):

.ריהמ ינדיתע ץורימ ףתתשהל .דמחנ רישכמ המכ תדיוצמ רשא ,רפוס םיינפוא םכתושרל .םהלש בטיה תנווכמה םיליטה תליפנ סורהל ,םיבירי רטפיהל לכות םויסה וק לא דוע .םיקירה םיללחה לעמ ץופקל חילצמו הקזח חוכ תנגה םיקהל ידכ תונמדזהה תא לצנל ליעפ .AS תוחתפמ חוורה שקמ שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות