משחק .תוצצפ io באינטרנט

                                  Bombs.io קחשמ

.תוצצפ io (Bombs.io):

.ךובמב ץורל רשא ,םייתימא םיבירי רובע דוצלו תשרב קחשל וישכע םילוכי רנא'זה ילבחמ .תונורדסמב עסמ םש ול תתל ,תויומדה שולשמ דחא לכ רחב .םילור ,םיטיב ,שא ,תוצצפ ,תועבטמ ףוסאל ,תודגנתמה תוברוא תוצצפ תא חינמ .תורתסנ תועתפה םה ,ריקה תא סורהל רערעל םע .םיישומיש םירבד הנקי רשא ,הרקי תכתמ - םוינוטולפה ףוסאלו שפח .תירב ילעב םהל םורגלו םיבירי םע חחושל לוכי התא ובש טא' צ רדח ללוכ קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות