משחק קייפס תתיכ באינטרנט

                                  Spike Squad קחשמ

קייפס תתיכ (Spike Squad):

.םיפוח ףערודכ תורחתהל חונל טילחה תווצה תאו ,םתוא ליצהל ידכ דחא ףא ,םיפוחד םיני .ךתיא קחשל םיכסיש ,ךגוז ןב וא ,בשחמ לוהינב אצי ינשה ,םהמ דחא לש תוגיהנמ תחקלו .הלכאה ץימחהל אל תוסנלו תשרה לעמ רודכה תא קורזל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות