משחק Oceanar. io באינטרנט

                                  Oceanar.io קחשמ

Oceanar. io (Oceanar.io):

.םייניעה ןיב סנפ םע םייניש ףשוח םיגד לש ספוטה תא תחקל ,םימל תחתמ תוריהי קוסעל .לדגי אוהו םידיסח םיגד לש הקהל ורצי בורקב ךילא בורק ןטק רבד לכ תליכא ידי לע תו .םיללמוא םידלש ויהי ךלש תומדה ןמ םיפקות םה םא תויקנע תוקהל םע םילודג םיבירי לש .ךלש הליהקל ףרטצהל םיצור םה םא ,םיילארטינ תויהל - םינטרס .חצונמ יתלב תויהלו דורשל הסנ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות