משחק Fruitball באינטרנט

                                  Fruitball קחשמ

Fruitball (Fruitball):

.םינמואמ תויהל םיכירצ םה דוע לכ ,לסרודכ תויורחת ןגראל םיכלוה תורפ .יתימא בירי וא בשחמה דגנ םחליהל ךירצ התא ,םהל רוזעל ידכ .תוריפ לקלקתה ולש לסב קורזל ,םייחה לש ביריה תא לולשל היהי ימל ךלי ןוחצינה ,יתי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות