משחק GemCraft Chasing ינש םיללצ קרפ באינטרנט

                                  Gemcraft - chapter two: Chasing Shadows קחשמ

GemCraft Chasing ינש םיללצ קרפ (Gemcraft - chapter two: Chasing Shadows):

Dark תוצלפמ תוסלכאמ ,ךשוח םע םתוא תוסכל הקוריה ץראב חרופ הכלממה חצנל הצור הכלמ .ףוקתל ךלוה אבצ סייג בוש אוה .שפוח לע ןגהל ךירצ בוש רקי ןח םיינבוא ,ןגהל ןכה .קזנ תמירג - םד תואמצ תוצלפמ רובע רקי ריבע עצבל םילדגמה לש ןוילעה קלחה לע םתוא .םישדח ףיסוהלו םילדגמ לש וחוכ תא קזחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות