משחק Busters 2 רקנוב םימקונה באינטרנט

                                  Avengers Bunker Busters 2 קחשמ

Busters 2 רקנוב םימקונה (Avengers Bunker Busters 2 ):

.ץראה רודכ ינפ לע הספילקופא ןגראל םיכלוה רשא םיעשופ לש היפונכ ריתסמ ובש רקנובה .חתותמ ומצע תא קישהל וטילחה םירוביג תויהל לוכי אלו םוקמה לא העגה .ביואה תא דימשהלו תוחנל אל ,םתוא ליעפהלו םיוותה תא רחב .חכה תקירז תא רידגהלו ןווכל ףחרל רבכעה םע .ביואה תווצה תא סורהל םירוביג קיפסמ תויהל בייח התא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות