משחק ןומטמה תא שפח םימו שא דלי הרענל באינטרנט

                                  Fireboy and Watergirl Treasure Hunt קחשמ

ןומטמה תא שפח םימו שא דלי הרענל (Fireboy and Watergirl Treasure Hunt ):

.םירתסומ תורצואה הפיא םיעדוי וישכעו טריפ תפמ ואצמ םה ,שדח עסמ לש הדיריה לע תכל .םעבצ םייקתהל הלא תא קר תחקל לכות ךא ,םירקי םישיבג אוצמל ולכוי םה ,ךלש םירבחל .לוחכ - םימ ,םודא - שא .דבלב תיקש איבהל לוכי התא ,יוניש םשל .תויומדה תאו ינשל דחא רוזעל ידכ ,דחי קחשל ,ASDW םיצחה ישקמ להנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות