משחק 3 לסרודכ ןונק באינטרנט

                                  Cannon Basketball 3 קחשמ

3 לסרודכ ןונק (Cannon Basketball 3):

.םילזאפ ,טרופס יקחשמ ,הרויה לש בוליש - ונלש קחשמה ,חדקא ירי ,לסרודכ קחשל .אבה בלשל רובעל לכות אל תרחא ,בהז יבכוכ תא ףוסאל דפקה רודכה לש קחרמו הבוגה תא .רבכעה םע הקירז ןמאתהלו הארמה תא ןקתה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות