משחק םייוסח סנרלק יבכוכ באינטרנט

                                  Clarence Hidden Stars קחשמ

םייוסח סנרלק יבכוכ (Clarence Hidden Stars):

.תונומתב יובח ,םיעבצ ללשב םיבכוכ אוצמל עיצמ רוביגה ,תויומדה תא תקדב תוריהזב יכ .תלדגמה תיכוכז תזזה תעב אוצמל םילולע םה ,םיארנ ישוקב םה םירתסנ םיטנמלא .ןטקי םרפסמ תאיצמ לככ ,חולה לש ןותחתה קלחב םקוממה ,אוצמל ךירצ התא ובש ,םיבכוכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות