משחק ףיִלְצַהְל באינטרנט

                                  Swish קחשמ

ףיִלְצַהְל (Swish ):

.םדא יומד ישונא ןימ יח שי דציכ ררבל טילחהו ץרא רודכ ינפ לע ףלח קורי רזייח .ותיא ותוא חקלו ליגרה לסרודכה ןיינע םואתפ הלגמ ,ףועל םיכלוה ויהו ,ןיינעמ רבד ם .ףיכ היהיש ידכ וב שמתשהל דציכ ןיבהל םהל רוזעל .תועבטמ ףוסיא ,לסב רודכה תא הקנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות