משחק Fishdom 3 באינטרנט

                                  Fishdom 3 קחשמ

Fishdom 3 (Fishdom 3 ):

Sea World, םיגד - הלש םיזילעה םיוולהש םיבשותה תואלמ. .םהב לפטל ידכ םג אלא קחשל קר אל םויה ךתיא היהנ ונחנא .םתיא רשקתל ,םילדג םתוא תוארל ,םכלש דמחמה תויח תא ליכאהל .םייביטרוקד םיטנמלא האמ םע ךלש ימיה םלועב טשקלו תודוקנ חיוורהל ,תועתפהו םיסונו .ךמצע רובע תחכשנ יתלבו תידוחיי היווחל הז תא השעת .יוליבה קחשמה תא הנהת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות