משחק סיי'צ ריינ לודגה באינטרנט

                                  Great Paper Chase קחשמ

סיי'צ ריינ לודגה (Great Paper Chase ):

.םיצורמב ףתתשהל רוזגל ,רייצל הצור התא יכ ,םינוש בכר ילכ לש םירומג אל םירויצ המ .םחה ברקל ןנוכתהלו ץורמל ןנוכתהל ,הרובחתו תומד רחב .ךלש רבחה וא בשחמה תא לבקל לוכי ביריה .תואירב רזחשל תואירב תוליבח ףוסיאו םילושכמ תוענמיה ,םיציח להנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות