משחק טלקנ באינטרנט

                                  Absorbed קחשמ

טלקנ (Absorbed ):

.םויה םייקתי םיידוחיי םישדח םיבור קודבל Grand יוסינ םש ,הדבעמב םיאצמנ םתא ,םיר .ךירצ התא רשאכ ןוכנה ןמזב vystrelivaya ו םתעילב ,םיצפחה תא ריזחהל ידכ םג ךא ,ס .שדחה קשנה ילכ לש תונוש תולוכיב שמתשהל םישיבכעו םיטנטומ תמיחל ,ןכוסמ ךובמ ךרד .ZX - חדקא ,םיציח - העונת תרקב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות