משחק מהומה בשדה התעופה באינטרנט

                                  Airport Rush קחשמ

מהומה בשדה התעופה (Airport Rush):


אף אחד לא אוהב לקהל בשדה תעופה ומחניק בטירוף מסתכל על השעון, שלא תאחר לטיסה. לנהל את העבודה של הקופאית, ומנהגים. אל תגרמו לאנשים לצאת מרוצים וכועסים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע