משחק minions רודכ באינטרנט

                                  Minions Ball קחשמ

minions רודכ (Minions Ball ):

.רתויב יביטרופסוזירזאוהשםמצע ןיבל םהיניב ןיבהל םיסנמש minions ושגפנ תוצובקה ית .םהלש שגרמה קחשמב קלח תחקל רתוי בוט ,דצב ודמעת לא .הרטמה לא רשי לגרודכה רודכתורילו עגפלדעיה תא רוחבל ךירצ התא ךכמ האצותכו ,םיבוט .חצור תכמ םורגלוךלש תווצ תא קחשל ןתונ אל ,תוצצפוםיליגר רוע ירודככאצמ ךלש לנסרא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות