משחק סונוק Pass :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Pass Cones קחשמ

סונוק Pass :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Pass Cones ):

.ןפוד אצוי לגרודכבקחיש אוה םש ,הדשלםיכלוה םה וישכע ,םמצע תא רדבל ידכ והשמ םע א .רבדה ותוא קוידב טעמכ םה םיקוחהלבא ,הטילבהיהי רודכהםוקמב .הנגהה תא ףוקעל ןקחשהוחותפ שוגה תא ריבעהל ידכ יחרכה הז .בלש לכ לש םיללכה תא םכל ריבסי קחשמה ךלהמב אוה ,ליטקדורטפלבטיה בישקהל זא ,הער .םיכבוסמ םיללכ םישוג תקירז לכ םע .ךלש םיביריה תא הפיא יולת ,רתויב קוחרה ןקחשה,רתויב םיבורקה,םיסונוקה תא קורזל ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות