משחק עיר של גיבורים: ד"ר Baymaks באינטרנט

                                  Big Hero 6: Doctor Baymax קחשמ

עיר של גיבורים: ד"ר Baymaks (Big Hero 6: Doctor Baymax):


Baymaks רובוט לחימה לא רק שהוא גם עסק ברפואה. היום, הוא יבחן את אדונו הירו. הוא החל לחוש ברע ולכן הוא הובהל לבית החולים. יש אתה צריך לעזור לרובוט לבצע בדיקה מלאה של גופו של הגיבור. שים לב למה שאתה צריך לעשות הוא לבחור את הסטטוסקופ ולהאזין לריאות ולבו, אם זה בסדר, ללכת להליכים הבאים עד שתסיים אותם. לאחר להפוך דו"ח רפואי ולשלוח הביתה גיבור.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע