משחק שש-בש באינטרנט

                                  Backgammon קחשמ

שש-בש (Backgammon):


אחד המשחקים משעשעים ביותר מחכים לך ואתה יכול מייד להתחיל לעבוד. המטרה שלך היא להעביר את משובץ בצבע אחד נבחר השעון עד שהם נמצאים בחלונית הימנית התחתונה. לקבוע את מספר הצעדים שניתן לעשות לאכסניה אפשרית רק בעזרת קוביות. מוקפץ כפי שהם יכולים להיות מוצלחים וינסו להוסיף את מספר הנקודות שנופלות על הצדדים הפתוחים של האבנים. לעשות את הצעד הראשון יכול להיות השחקן שבמקור על המספר הגדול ביותר של הקוביות.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע