Paw Patrol: Corn Roast Catastrophe קחשמ

כלבלב סיירת: אסון תירס (Paw Patrol: Corn Roast Catastrophe):

גורים אמיצים שוב לקחת את עסק מסוכן. בשלב זה הם כדי למנוע קטסטרופה שעלולה להרוס את כל היישובים. לאחר הקציר במזג האוויר חם מאוד, תירס פתאום עלה באש והאש החלה להתפשט עוד יותר. זרוע עצמך עם תותח מים וללכת יחד עם הדמויות בתחום שבו אתה צריך לשים את כל הכיסים של אש. השתמש במשאבה אשר שואבת מים ברגע שיש צורך לשאוב מים, להמשיך לכבות. על גביו של אקדח אחד של הגורים יהיו מצויד במיוחד, אל תתמהמהו, אחרת לא ניתן להימנע מהאסון.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות