DC Super Hero Girl: Flight School קחשמ

גיבורי נקבה: בית ספר לטיסה (DC Super Hero Girl: Flight School):

גיבורי נקבה רק להשלים לימודיהם. היום המשימה שלהם היא כדי לעבור את הבחינה על לטוס. הדרך לא קלה ויש הרבה סכנות שאתה צריך לעזור להם להתגבר. לפני שאתה קופץ, איסוף מטבעות זהב, להימנע מהפתעות נעימות ולא נעימות, מסוכנות ואחרות. נצל את הידע שנרכש בבית הספר לעבור את הבחינה בהצטיינות. לאחר שבחן את הכללים, לבחור בחורה ולהתחיל את המשימה. זה הכרחי כדי להטיס את המרחק הארוך ביותר ולאסוף מטבעות רבים לקבל בכל אחת ממשימות אשראי. ככל שהמשחק מתקדם תוכל לשפר את האיכות של הדמות שלך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות