משחק זום עם דוב באינטרנט

                                  Honey Trouble קחשמ

זום עם דוב (Honey Trouble):

.קיחצמה בודה םע דחי תוזירזו זפחנ רדחב ןמאתהל לוכי התא םויה .הרעמל סנכיהל ךירצ אלש םיבר םירודכ םע םחליהל ובש ןפוד תאצוי תורחת היהת וז .תרשרש שגרמ תא רובשל ~ ידכ םהב שמתשהלו םידחוימ םיטירפ תדייצמ .תומדקתה תטאה ,וצרפי םהו עבצה ותואמ םירודכ תופרטצה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות