משחק עיר של גיבורים: הרפתקאות Baymaksa באינטרנט

                                  City of Heroes: Baymax Go Adventure קחשמ

עיר של גיבורים: הרפתקאות Baymaksa (City of Heroes: Baymax Go Adventure):


העיר פתחה גיבורי מחתרת חדשים, שבו אתה שלחת את הגיבורים שלנו. שתיים מהם צריכים לעבור רמות רבות ולהגיע ליציאה. לפעמים זה לא קל לעשות, כי לפניהם יופיע מכשולים שונים, שבו אתה צריך להראות את מיומנות או היגיון. כדי לפתור את אתגרי התווים צריכים לתקשר אחד עם השני. כל אחד מהם יהיה היכולות שלהם ומאפיינים. לדוגמא, כדי לקפוץ גבוה יותר, אחד מהם עשוי לתת בכרית, והשני היה קופץ על זה, להגיע למנוף ולרדת במעלית.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע