משחק עיר של גיבורים: גיבור גדול 6 - הרפתקה עירונית באינטרנט

                                  City of Heroes: Big hero 6 - City Adventure קחשמ

עיר של גיבורים: גיבור גדול 6 - הרפתקה עירונית (City of Heroes: Big hero 6 - City Adventure):


שני הגיבורים לצאת למסע שלהם כדי לאסוף חפצים יקרי ערך. אתה יכול לשלוט בשתי דמויות באותו הזמן. כל אחד מהם צריך לאסוף את הפריטים שלהם נמצאים באזורים שונים. כדי להגיע אליהם, יצטרך להראות לא רק מיומנות, אלא גם טוב ללמוד לקפוץ ולפתור חידות. בשלבים המוקדמים של משחק השלבים פשוט, משימות מורכבות יותר בהדרגה ולהגיע ליציאה לא תהיינה קלה. אינטראקציה גיבורים, כל אחד מהם יש מאפיינים משלה, המסייעים במשחק החולף.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע