משחק הפוני הקטן שלי: ציות באינטרנט

                                  My Little Pony Cutie Match קחשמ

הפוני הקטן שלי: ציות (My Little Pony Cutie Match):


דמות צבעונית וחמודה של העיירה הקטנה של Ponyville הולכת להזמין למסיבת יום ההולדת שלו חברות ותתייחס עוגיות פירותיהם. להיו כל האורחים מספיק מזון, לחלק באופן שווה על כל אחד מהשלוש. שלוש שלוש וורודות הצעת דאש קשת עוגייה הכחולה קטן לתת נדירות נדיבות שלושה מקום ירוק אור על Fluttershy צלחת, ושלושת צבעים שנותרו לחלק בין מוזמנים אחרים. עוגיות טעימה תהיה מספיק לכולם אם אתה מתחלק באופן שווה כראוי.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע