משחק סיפור מרותק: בחרת? באינטרנט

                                  Every Witch Way: Are You The Chosen One? קחשמ

סיפור מרותק: בחרת? (Every Witch Way: Are You The Chosen One?):

היום, בית הספר שנערך אירידיום מיוחד יהיה מבחן לתלמידים. כל תלמיד ידוע לבעלי כוחות קסומים, אבל רק אחד מהם נבחר, שיתגבר על כוחות רשעים. הבדיקה כוללת כמה עשרות שאלות עם תשובות בשלוש גרסאות. צריך בזהירות לקרוא את השאלה ולתת לו כל אחד משלוש התשובות. לאחר לענות על כל השאלות, הוא מייצר את התוצאה הסופית, אשר תציג לך את המצב של מועדפים ראויים או לא.