משחק הרישיון לאוטובוס בית הספר 3 באינטרנט

                                  School Bus License 3 קחשמ

הרישיון לאוטובוס בית הספר 3 (School Bus License 3):


בפעם האחרונה שהבוחן היה כל כך קשה לך, שאתה נכשל כישלון חרוץ בחינות ואז אתה צריך לכבוש מחדש אותם בדחיפות. צלום שלך מפקח על כל אותו המבחן קפדני, אבל אתה לא נולד אתמול, מוכן לבחינה זו, כמו תמיד! בתחילה, אתה צריך לעשות - הוא להראות כיצד אתה יכול לפנות לכלי רכב גדולים בחזרה למעלה, ולאחר מכן להחיל את כישורי החניה. יש להיזהר שלא לגעת במצופי הגנת הטריטוריה של הבודק ולהראות את היכולות שלך נהג.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע