משחק הפוני הקטן שלי: דש הקשת באינטרנט

                                  My Little Pony: Rainbow Dash קחשמ

הפוני הקטן שלי: דש הקשת (My Little Pony: Rainbow Dash):


דאש הקשת נשלח בטיסה הראשונה של השמים האינסופיים. גיבור מצויד באופן מלא לטיסה. הוא יהיה מלווה בחבר שלהבטיח אותו בכל עת. טוס התגברות על מכשולים בדרכה, לאסוף את העננים הלבנים, עננים, אבל לא לגעת. אם אתה נוגע ענן, אז אתה להפיל אותו הוריקן, ואתה נופל. עף כל הדרך תוכל לקבל בונוס בצורה של נקודות ולהמשיך במסע המדהים שלהם במשחק הפוני הקטן שלי: דש הקשת.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע