משחק iPlayer: דם, נפט, זהב. הקרב על משאבים באינטרנט

                                  iPlayer: Blood, oil, gold. The battle for resources קחשמ

iPlayer: דם, נפט, זהב. הקרב על משאבים (iPlayer: Blood, oil, gold. The battle for resources):


.בהז ,טפנ ,םד :iPlayer קחשמ םיבאשמ לע ברקה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע