משחק נחירות 2: מערב פרוע באינטרנט

                                  Snoring 2: Wild West קחשמ

נחירות 2: מערב פרוע (Snoring 2: Wild West):

.תומר המכ רובעל ךל םורגלוךלש בלה תמושת תא לבקל לגוסמ היהי קפס אללש ,קחשמב ולש .המרהסיסב לע עיקבהל התא תודוקנ רתוי,לודגה ליפה תא ריעהל לכות רתוי רהמ !היוצרה האצותל עיגהלוהיח לכ לש תולוכיב שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות