The Pinguins Of Madagascar: Whack-a-Mort קחשמ

הפינגווינים של מדגסקר: הגנו על ג'וליאן (The Pinguins Of Madagascar: Whack-a-Mort):

בזמן שהוא ישן בלילה אחרי דקל נשף מסכות מתפשטות, שמור עליה הם pingvinyata שינה קטן. קובלסקי שומר על כנף השמאל, סקיפר צפייה תקין, ופורטו ריקו היא במרכז עם הנשק בידיו. לאף אחד לא ג'וליאן התעורר בפינגוויני המשחק של מדגסקר: הגנו על ג'וליאן, אתה חייב לכוון את האקדח באלה בעלי חיים שעושים ניסיון להתקרב אליו. בצד ימין מנסה לתקוף אותו Meerkat! במקום זאת, מטה ולירות ישר, עד שהנבל הקטן הזה לא להעיר אותו!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות