Gumball Class spirits קחשמ

Gambolò רוח בכיתה (Gumball Class spirits):

במקום נידח בעולם הוא בניין אלמור נורא שממנו הם שמעו קולות נוראים. דארווין וחבריו הלכו לבית המוזר הזה כדי לחקור אותו. להרגיש את הפחד שירדוף אותך למשחק "Gambolò הרוח בכיתה." לספוג את האווירה של טרור ומנסה לפתות את רוח הרפאים, המתגורר באחוזה במלכודת. כדי לעשות זאת, להשתמש במלח כדי לסייע לשמור עליו, בחוכמה לעקוף את המלכודות ומנסה לא ליפול לציפורניה של רוח הרפאים. לאסוף פריטי בונוס, הם יסייעו להאיץ ויוסיפו נקודות נוספות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות