משחק מקומט באינטרנט

                                  Crumpled קחשמ

מקומט (Crumpled):

!רבד לכל ןכומ אוה ,ותוא רוצעי אל הז לבא ,דואמ טמוקמ ריינורייצשםינוש םיכובמבומצ !דואמ םיהובג םיפדמ ספטל וליפאוץופקל ספטל לכות ןאכ !םהינש לש ףוסל עיגהל ידכ הזה ךרוצה תא םג חכשת לא ,רוביגה לש וייח תא ליצהל לוכי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות