משחק Equestria בנות: מספרי השוואה באינטרנט

                                  Equestria Girls: comparable figures קחשמ

Equestria בנות: מספרי השוואה (Equestria Girls: comparable figures):


ובכן, זה רגע מכריע. טורניר גמר בין להקות gerls הנוער. בגמר, להשתתף בכל שלוש קבוצות, אך נצחון האיש הטוב ביותר. היום אנחנו מעודדים את צוות Equest ואנחנו חייבים לעזור להם לנצח. כדי לעשות זאת, אתה צריך לשחק משחק מיני. השווה את הסמל שלוש או יותר בנות. אם אתה עושה את זה במהירות ובצורה נכונה, זה יעזור להם לאסוף את הכמות הנכונה של נקודות.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע