משחק בפוסבול WT באינטרנט

                                  Foosball WT קחשמ

בפוסבול WT (Foosball WT):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע