משחק הבנות רולר באינטרנט

                                  Roller Girls קחשמ

הבנות רולר (Roller Girls):


עזרת הנערה לאסוף הבונוס מתגלגל כשהם הולכים ברחוב. כל בת צריכה לאסוף את הבונוסים של הצבע שלו. משחק לשני שחקנים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע