משחק אש ומים: מבוך-12 באינטרנט

                                  Fire and water: Labyrinth-12 קחשמ

אש ומים: מבוך-12 (Fire and water: Labyrinth-12):


העזרה הנער ונערה במשחק הזה לעבור מבוך. הגיבורים שלנו אינם ילדים רגילים ,, כילד - פקודות יסוד אש, ויש לו הילדה את יכולת האלמנט של מים. בקרת אש באמצעות מקשי חצים, ומים באמצעות W, A, ד

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע