משחק קפיצת דודל באינטרנט

                                  Doodle Jump קחשמ

קפיצת דודל (Doodle Jump):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע