משחק ציפור רוקט כועסת באינטרנט

                                  Angry Rocket Bird קחשמ

ציפור רוקט כועסת (Angry Rocket Bird):

.ולשמ ןונגסב הנהמ קחשמ - תסעוכ טקור רופיצ .ערה יביוא ,ובנגנ יכ םיציב רחא שופיחב תכלל ,זא .ךירצ התאש המ לכ תא ףוסאלו םדקתהל קר .החלצה גישהל לוכי התא זא קרו םכרדב ודמעש םיישקה לכ םע דדומתהל הסנ .בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות