משחק רויאל פיצוץ באינטרנט

                                  Slow and Blow Kings קחשמ

רויאל פיצוץ (Slow and Blow Kings):

.םייבויח םירוחש םיכלמ שי ובש הנהמ קחשמ .יבויח אל העיפשמו,יאהמ רוחשה ךלמה תא ליפהל ונלש הרטמה .םיבר םיסונובו םיבכוכ תוצצפ לבקלו רשפאה לככ טעמ עיקשהל םיכירצ ונחנא יכ ,הצצפה .דספה- חדוה אל ךלמהלבא לכ תא הליב התא םאותוצצפ לש תמיוסמ תומכ הנותנ תמר לכב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות