משחק להיסחף במחברת באינטרנט

                                  Notebook Drift קחשמ

להיסחף במחברת (Notebook Drift):

.ףחסנ תופילאה לע תויורחתב קלח תחקל .לוהינב םישדח םירגתא םיידוחיי םילותיפ םע ,שדח יאוות איבי םיבלשה ןמ דחא לכ .שדחמ ליחתהל ךרטצת המרה ,הכרדמה םע תושגנתה לש הרקמב .סונובה יטירפ לכ תא סופתל הסנמ ,ךרדה ךרואל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות