משחק ידידות היא קסם - איסוף תפוחים באינטרנט

                                  Friendship is Magic - collecting apples קחשמ

ידידות היא קסם - איסוף תפוחים (Friendship is Magic - collecting apples):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע