משחק ידידות היא קסם - מלחמה גדולה פוני קטן באינטרנט

                                  Friendship is Magic - little pony big war קחשמ

ידידות היא קסם - מלחמה גדולה פוני קטן (Friendship is Magic - little pony big war):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע