משחק המקצרה נגד מכרסמים באינטרנט

                                  Harvester against rodents קחשמ

המקצרה נגד מכרסמים (Harvester against rodents):


האויב הגדול ביותר של כל חקלאי - מכרסם. ולא משנה כמה מהם, אפילו דרך לקלקל הרבה של הירקות. אתה יודע היטב שהוא ומחליט להילחם איתם. אתה superfood מכונה תופת נגד משפחה שלמה של מכרסמים. ובכן, הגיע זמן להצעה. מי ינצח באיכר זה אכזרי משחק או מכרסמים. מי אתה?

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע