משחק ידידות היא קסם - דאש באינטרנט

                                  Friendship is Magic - Dash קחשמ

ידידות היא קסם - דאש (Friendship is Magic - Dash):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע