משחק בלוקי קרב באינטרנט

                                  Big Blocks Battle קחשמ

בלוקי קרב (Big Blocks Battle):

.הלש רתויב לודגה םודא חתות רובע םיעילק וכפהי םה ,תוריל םינכומ םיקולבה לע המחלמ .תוריהזב הרטמה ךכ ,םינטק םירודכ אוה אבצה לבא ,המבהמ ינבא לכ תא קופדל ,םירודכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות