משחק פרנזי טורקיה באינטרנט

                                  Turkey Frenzy קחשמ

פרנזי טורקיה (Turkey Frenzy):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע