משחק להכנת שייק באינטרנט

                                  Smoothie Maker קחשמ

להכנת שייק (Smoothie Maker):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע